Mascil LogoMascil Logo
Mathematics and Science for Life
Dutch Subwebsite
subwebsite NL

Bijeenkomst 17 maart 2015

Plaats: Utrecht, Uithof
Tijd: 12:00-14:00 u

Doel en opbrengst van deze bijeenkomst

Aan de hand van drie concrete voorbeelden (po, vo, mbo) stellen we in de discussie de volgende vragen centraal:

  • Wat is de positie van onderzoekend en ontwerpend leren in het huidige Nederlandse curriculum?
  • Is er voldoende afstemming tussen po, vo en mbo w.b. landelijke initiatieven?
  • Hoe kunnen Europese projecten die in NL een looptijd hebben van ongeveer 4 jaar (zoals Mascil) optimaal benut worden voor versterking van landelijke beleidslijnen (zoals concreet ondersteund in bijv. beta-steunpunten (vo) en regionale steunpunten wetenschap en technologie (po).

Programma

12:00 - 12:15 Inleiding
Setting van deze bijeenkomst, achtergrond Mascil project
Michiel Doorman en Vincent Jonker
Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
Powerpoint
12:15 - 12:40 1. Primair onderwijs
Programmeren ihkv de Lego League: de situatie in de regio Utrecht
door Gerard Dummer, docent ict pabo Hogeschool Utrecht
12:40 - 13:05 2. Voortgezet onderwijs
Jet-Net Masterclasses
door André van Aperen, Shell Nederland (en Jet-Net)
13:05 - 13:30 3. Middelbaar beroepsonderwijs
De Techniekfabriek
door Erica Aalsma, de Leermeesters
13:30 - 14:00 Discussie
Verslag

Aanwezigen

Platform Betatechniek Sebastiaan Smit
Jet-Net Andre van Aperen (shell)
SLO Marja van Graft, Herman Schalk (ook VU), Marc van Zanten
ELWIeR/ECENT (lerarenopleiding) Dirk Jan Boerwinkel, Michiel Doorman, Vincent Jonker, Monica Wijers (allen uu)
Beta-steunpunten en regionale steunpunten w&t Maarten Reichwein, Tim van Wessel (beide uu)
Leermeesters Erica Aalsma
Freudenthal Instituut Mieke Abels, Andrea Bruggen, Dolly van Eerde, Frans van Galen, Nathalie Kuijpers, Nico Rutten, Maria da Silva
Hogeschool A'hem/Nijm. Dannie Wammes
Hogeschool Utrecht Gerard Dummer
Genodigden

Mensen/instellingen die in Nederland betrokken zijn bij onderwijsinnovaties op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren ( Nederlandse , Engelse achtergrondinformatie ) in de bètavakken (rekenen/wiskunde, science) in relatie tot het verkrijgen van een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven/maatschappij.

Europese projecten
Mascil is een project over onderzoekend leren en de beroepscontext.
Onderzoekend leren richt zich op het aanleren van een onderzoekende en reflectieve houding waarmee leerlingen ook in nieuwe en onbekende situaties uit de voeten kunnen.

Dit project wordt financieel ondersteund door het Europese Unie programma FP7 voor onderzoek en technologische ontwikkeling onder het nummer no 320693.