CMS

DiagnostiGO bevat naast het spel ook een manier om casus te maken en toe te voegen. Dit systeem heet het Content Management System, kortweg CMS. Het CMS is een eenvoudige manier om alle nodige informatie in het systeem te zetten. Hier worden de ziektes, observaties en alle onderzoeken gespecificeerd en samengevoegd tot een casus. Het CMS maakt gebruik van een window systeem. Dit betekent dat wanneer er een nieuwe ziekte of observatie wordt toegevoegd, een nieuwe window opent. Dit zorgt ervoor dat er op elk moment data toegevoegd kan worden zonder dat de huidige bewerking geannuleerd wordt.

CMS casus

Het kan veel werk zijn om vanaf nul een casus te maken. Er moeten namelijk veel teksten geschreven worden en waarden ingevuld worden. Het is echter belangrijk dat er snel casus en content gemaakt kunnen worden. Om dit mogelijk te maken is het met het DiagnostiGO CMS mogelijk om veel data te hergebruiken. Algemene teksten kunnen worden opgeslagen als suggesties voor later. Men kan deze teksten dan rechtstreeks in de casus zetten of eventueel eerst nog aanpassen.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van zogenaamde observaties. Observaties zijn als het ware een pakketje van suggestie-teksten die bij elkaar horen. Zo kan men bijvoorbeeld een koorts observatie maken met daarin verschillende teksten die horen bij iemand die koorts heeft. Als nu een casus wordt gemaakt waarin de patiënt koorts heeft kan deze observatie worden toegevoegd. Dan krijgt de maker van de casus relevante suggesties, waardoor de casus snel gemaakt kan worden.

Deze observaties kunnen op zichzelf weer gelinkt worden aan ziektes. Zo zijn bijvoorbeeld de observatie tachycardie (versneld hartrtime) en de observatie dat de patiënt recentelijk een reis heeft gemaakt relevant bij de ziekte Longembolie. Door deze observaties en ziektes te linken verschijnen er gelijk allerlei suggesties zodra er gespecificeerd wordt welke ziekte de patiënt van de casus heeft. Omdat het niet zo is dat iemand met een bepaalde ziekte alle symptomen of oorzaken heeft, kan de casusbouwer zelf selecteren welke observaties wel of niet bij de huidige casus horen.

Het CMS maakt ook het invoeren van labwaarden gemakkelijk. Met een druk op de knop kunnen willekeurige “normale” waarden kunnen worden gegenereerd. Deze moeten vervolgens wel door de casusbouwer worden gecontroleerd, maar de gegenereerde data vormt een goed startpunt.

Naast het maken van een casus is het CMS ook nuttig om gegevens en statistieken van spelers te bekijken. Hier staan de verschillende scores van alle spelers en hoeveel casus ze voltooid hebben. Hier is het mogelijk om spelers met elkaar te vergelijken en om te kijken hoe ze een casus voltooid hebben vergeleken met het gemiddelde. Ook kan er per casus bekeken worden hoe er gescoord is en of dit afwijkt ten opzichte van andere casus.

CMS stats