Spelverloop

Casus selectie

Allereerst moet een speler inloggen om te kunnen spelen. Dit zorgt ervoor dat per speler de statistieken kunnen worden bijgehouden, maar dat wordt verder besproken op de pagina over het CMS. Uiteraard is er ook de optie om te registreren. Vervolgens komt de speler bij de casus selectie. Hier wordt een casus gekozen om te spelen. Het is ook mogelijk om een oude casus te herspelen. Dit geeft de speler de mogelijkheid om nogmaals te oefenen met een casus van een bepaalde ziekte die hij lastig vond. Voor administrators staat in dit scherm ook een knop naar het admin paneel, waar onder andere accounts beheerd kunnen worden en casus gemaakt of aangepast kunnen worden.

Profiel

Spelers kunnen hier hun profiel bekijken. Hier staat informatie over de verschillende vaardigheden: kennis, tijdmanagement, diagnose en behandeling. De kennis is gebaseerd op het aantal goed beantwoorde kennisvragen. Deze kennisvragen kunnen op elk moment tijdens een casus gesteld worden. Het tijdsmanagement is afhankelijk van de efficiëntie tijdens de diagnose fase, dus hoe minder onderzoeken zijn uitgevoerd hoe beter deze score. De diagnose score is afhankelijk van de correctheid van de gestelde diagnoses. Daarnaast zijn er ook verplichte en compleet irrelevante onderzoeken die deze score beinvloeden als ze wel of niet gedaan zijn. Tot slot de behandelscore, die is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de behandelfase.

Profile

Diagnose

Dit is waar het spel echt begint. Hier moet de speler onderzoeken doen om zo uiteindelijk een diagnose te kunnen stellen. Zodra de speler in dit scherm komt zal hij een een briefing krijgen met algemene informatie over de patiënt. De onderzoeken zijn opgedeeld in een aantal categorieën, te zien onder in het scherm. De categorieën zijn: anamnese, lichamelijk onderzoek, labonderzoek en aanvullend onderzoek. Omdat elk onderzoek tijd kost en dus de tijdscore verlaagt, is het in het belang van de speler om na te denken over welke onderzoeken hij uit gaat voeren. Nadat een onderzoek is uitgevoerd krijgt de speler het resultaat te zien, en kan hij deze informatie eventueel markeren. Dit zorgt ervoor dat het gehighlight wordt, zodat er een duidelijk overzicht is met alle belangrijke (gemarkeerde) onderzoeken.

Diagnosis

Dossier

In de diagnosefase is het mogelijk om het dossier te bekijken. Hierin staan allereerst de briefing van de casus en de hints die voorgekomen zijn gedurende de casus. Verder staan er ook alle onderzoeken die gedaan zijn, en ook gemarkeerde onderzoeken. Het is mogelijk om alleen de gemarkeerde onderzoeken te zien, en in plaats van in een lijst kunnen ze ook op een wat speelsere manier bekeken worden in de vorm van een graaf waarin de onderzoeken worden gerepresenteerd als knopen. Verder staat in het dossier een overzicht van alle labonderzoeken. Dit is een grote tabel met verschillende waarden zoals hemoglobine, leukocyten, etcetera. In de behandelfase staat hier ook de briefing van de behandeling, en zijn de voorgaande behandeling(en) te zien.

Dossier

Differentiaal diagnose

Nadat er een aantal onderzoeken zijn gedaan en de speler een idee heeft van de mogelijke diagnoses, kan hij een differentiaal diagnose (of DD) opstellen. Dit is een lijst van de mogelijke aandoeningen die de patiënt zou kunnen hebben. De speler typt hier (een deel van) de naam van een ziekte, en het systeem laat een aantal diagnoses zien waarna de speler er op kan drukken om hem aan de DD toe te voegen. Nadat er een DD is opgesteld wordt het aanvullend onderzoek vrijgespeeld. De DD kan altijd nog aangepast worden, dus de speler kan ervoor kiezen om nog meer onderzoek te doen of direct een diagnose kiezen.

DD

Behandeling

In het behandel scherm staat de gekozen diagnose, en kan de speler weer zijn profiel en het dossier bekijken. Daarnaast staan er verschillende behandelingen die gedaan kunnen worden. De eerste keer dat de speler in dit scherm terecht komt krijgt deze een korte intro over de huidige situatie van de patiënt en moet daarna de juiste behandeling kiezen. Een behandeling kan verschillende effecten hebben. Het meest gewenste effect is natuurlijk dat de patient genezen is, maar het kan voorkomen dat de patiënt een reactie heeft op de behandeling en dat de speler hierop verder moet handelen. De speler krijgt dan een nieuwe briefing en moet opnieuw een behandeling kiezen. Een behandeling kan ook fataal zijn voor de patiënt en dan wordt de patiënt van de speler afgenomen en heeft de speler de casus gefaald.

Behandeling

Eindscherm

Nadat de patiënt helemaal behandeld is, komt de speler terecht in een eindscherm waarin een samenvatting van de casus te zien is. Hier staan de verschillende scores die de speler heeft behaald tijdens de casus. Daarnaast is er ook verdere uitleg over de casus beschikbaar. Hier kan de speler zien hoe de casus gespeeld had moeten worden en welke onderzoeken belangrijk waren, of welke onderzoeken juist totaal onbelangrijk waren. Ook kan je hier de beantwoorde kennisvragen zien met de juiste antwoorden, en het dossier kan nog een keer bekeken worden. Ten slotte kan de speler terug naar de casus selectie om een nieuwe casus te spelen of deze nogmaals te spelen.

End